ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

За нас

    

 ...И най-вече гледайте с искрящи очи целия свят около Вас,

защото най-големите тайни са скрити на най-неочакваните

места...

 

 

 

ХИМН

на

ДГ „ТЕМЕНУГА“ – СЛИВЕН

Текст: Ангел Попов

 

           Когато си малък и красив, и си нужен

               на безгрижното детство – детство мечта

           и цветът на живота е цвят теменужен

   мини под голямата цветна дъга.

 

        Щастие, радост, усмивка и песен -

 никъде няма – никъде друга -

   животът тук е просто чудесен -

       в детска градина и то „Теменуга“.

 

              Тя е цветна градина, тя е цветен килим.

         Тя е слънчев дворец за всички деца.

           Вълшебство, магия – с него летим -

          в съкровище скрило любов, топлина.

 

      Щастие, радост, усмивка и песен.

            Къде да намериш такова вълшебство?

Отговор има и много е лесен -

     в детска градина и то „Теменуга“.