ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

История

  ДГ "Теменуга"  - Сливен е общинска детска градина. Помещава се в две сгради  - основна и филиал - в кварталите "Република" и "Ново село" в близост до величествената красота на Балкана.

  През 1949 година в частната къща на Иван Стефанов е открита една група от 30 деца под името "Коста Ташев". През 1953 година групите стават две,  през 1993 година  е преименувана на "Теменуга".

  През 1995 година с решение на Общински съвет - Сливен детска градина "Роза" преминава под административното ръководство на "Теменуга", а по-късно е преобразувана в неин филиал.

  Вече седемдесет и пет години ДГ "Теменуга" събира смеха и глъчката на стотици деца от града  под  Сините камъни. 

  Днес в детската градина работи екип от деветнадесет квалифицирани педагогически специалисти, психолог, логопед, ресурсен учител и седемнадесет души непедагогически персонал. Под топлите грижи на всички се обучават, възпитават, социализират и отглеждат 240 деца, разпределени в осем възрастови групи.

  В ДГ "Теменуга" деца и възрастни заедно споделят предизвикателства, подкрепят се в трудни моменти, съпреживяват успехи. Детската градина е място, където всички се чувстват значими, където грешките са част от самоусъвършенстването, където грижата за другия е част от любовта към себе, където децата се учат от възрастните, но и възрастните се учат от децата.