ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Мики Маус

Детска градина „Теменуга“ се включи в ежегодната кампания на Европейската комисия, „Европейска седмица на мобилността“. Темата за тази година е "Безопасно и здравословно с устойчива мобилност“, а мотото “Избери как да се придвижиш”. В детската градина бе проведен открит урок по безопасно придвижване в градска среда. Официален представител бе полицай Николай Стойчев от ГПК към сектор пътна полиция. а мобилността“. Темата за тази година е Децата от клуб "Млади възрожденци", отдадоха почит пред делото на Будителите и поднесоха цветя на паметника Панайот Хитов.Децата от клуб Група "Мики Маус" 

,

Ние обичаме да танцуваме

ние обичаме и да пеем.

Ние обичаме да рисуваме

и да се смеем!

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП  НА ГРУПАТА

  • Осигуряване на високо качество на възпитателно-образователния процес с цел да се гарантира развитието потенциала на всяко дете;
  • Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа;
  • Развиване на физическото, духовното и нравствено здраве на децата, с цел изграждане на физически и морално здрави и дееспособни личности;
  • Изграждане на положително отношение към природата, и формиране на екологично възпитание;
  • Повишаване качеството на подготовката на децата за новата социална позиция "ученик" и безпроблемна адаптация в училище;
  • Възпитаване в духа на българските народни и християнски ценности и традиции чрез танцови изкуства, театрални постановки и изобразителни изкуства;
  • Формиране на общочовешки ценности;
  • Поощряване активността и самостоятелността у децата;
  • Развиване на умения да следват инструкции и умения за самооценка

Децата от група „Мики Маус” се обучават, възпитават и забавляват с г-жа Башева и г-жа Петкова, а помощник възпитател е леля Катя!

Етикети: Екип