ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

В група „Пчелички“ ела,
тук усмихнати деца, с кошничка в ръка,
пъстроцветни знания събират,
от зори весело играят,
дружно пеят и мечтаят!

 

Ние в групата на „Пчелички” работим под мотото :

Бъди добър. Научи и другите да бъдат добри

Наша основна задача е да създадем среда, в която всяко дете да разгърне своя потенциал.

Стремим се да развием любознателност, компетентност, езиково развитие, познавателно отношение към света.

Използвайки иновативни стратегии, в които да създадем позитивна нагласа към учебния труд.

Заедно с родителите да развием творческия потенциал на всяко дете.

 

Учебна 2022/2023 година