ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Екип

Директор: Петя  Петрова 

Главен учител: Мария Митева

Психолог: Велимира Иванова

Логопед/РУ:  Весела Назар   

Счетоводител: Веселка Каварджикова

Касиер-домакин: Елена  Желязкова

Мед. сестра осн. сграда: Светла Минчева

Мед. сестра филиал: Варта  Апостолова

 

                      Учители и помощник-възпитатели  по групи:

 

Основна сграда:

 

Първа възрастова "А" група -  " Мики Маус"

 

Теодора Башева -  учител                                                                    

Галина  Петкова -  учител                                                                                                      

Таня Денева  - помощник-възпитател

 

Втора  възрастова "А" група - " Буратино"                                                                                                                                     

Ивелина Караколева - учител       

Таня Христова -  учител                                                                    

Нели  Вълкова - помощник-възпитател

   

Трета възрастова "А" група - " Пчеличката Мая" 

                                                                   

Стефани Стефанова - учител

Велина Козарова - учител                                                                                                    

Донка Светлинска - помощник-възпитател 

    

Четвърта възрастова "А" група - " Мечо Пух" 

 

Мария Митева - главен учител                                                                    

Мария Едрева - старши учител                                                                                               

СветлаТакворян - помощник-възпитател 

 

 

Анастасия Лапова - помощник-възпитател - коридори и кабинети

Нанко Нанков - огняр / работник поддръжка

 


                     

Филиал:      

 

Първа възрастова "Б" група - " Слънчице"                                                                                                                                                                                

Димитрина Христова -  учител                                                                    

Драгомира Узова - учител                                                                                                      

Величка Тонева  - помощник-възпитател 

 

Втора възрастова "Б" група - "Мечо Пух"                                                                                                                                                                                                                                                

Мартина Попова -  учител     

Елена Димитрова - учител                                                                                                

Милена Давалашева  - помощник-възпитател 

 

Трета възрастова "Б" група - " Пчелички"                                                                                                                                                                               

Радостина Петрова -  учител     

Ивелина Банчева - учител                                                                                                

Марияна Йорданова  - помощник-възпитател 

 

Четвърта   възрастова "Б" група - " Звездички" 

Пенка Бъчварова - учител                                                                    

Вероника Вълкова -  учител

Добринка Буюклиева - помощник-възпитател

 

                                                                                                                                                                                   

 

 


 

Красимира Иванова - помощник-възпитател - коридори и кабинети

Господин Тонев - огняр / работник поддръжка

 


 

Кухненски блок:

 

Стоянка Радева - готвач

Мария Стоянова - помощник-готвач

Живка Митева - работник-кухня