ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Обществен съвет

Във връзка с изпълнение на чл. 265 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.2 и чл.3 от Правилника за създаването, устойството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - МОН от 27.09.2016 г. към ДГ "Теменуга" - Сливен е създаден и функционира Обществен съвет.

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Яна Василева  - родител на дете от група "Мечо Пух" - основна сград

ЧЛЕНОВЕ:           Лилия Радева  - секретар на МКБППМ -  представител на Община Сливен

                       Даниела Иванова -  родител на дете от група "Пчеличката Мая"

                       Юрий Данев - родител на дете от група "Звездички"

                       Росица Стоянова - родител на дете от група "Пчелички"