ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Материална база

Във всички групи на ДГ „Теменуга“ - Сливен е създадена привлекателна, функционална и развиваща образователна среда в занималните и прилежащите

им помещения, съобразена с възрастта на децата в групата.Обособени са кътове за игри по интереси, които стимулират естетическия усет на децата, обогатяват възприятията им и развиват игровите им умения.

 

Материална база:

  • Сградата на ДГ „Теменуга” – основна сграда е ремонтирана през 2007 г., а сградата на ДГ „Теменуга” – филиал е новопостроена през 2014 г.
  • В двете сгради са оформени по четири самостоятелни занимални-спални.
  • Леглата на децата са падащи и на две нива. Има обособени кътове, ателиета и центрове  за игра и дейности по избор.
  • Обзавеждането на занималните  е съобразено  с възрастовите и индивидуални потребности на децата.
  • В детската градина има кабинети на: директора, счетоводител, касиер-домакин, медицински и методичен кабинети.

• Обширните дворове с дървесни видове, тревни площи, пясъчници и пейки, предлага възможност за игри, двигателни занимания и отдих на децата.

 

Образователна среда:

• В детската градина са осигурени учебни помагала и познавателни книжки.

• Детската градина разполага с  компютри, принтери,  музикални уредби във всички групи.

• Всички групите са обезпечени с интеракивни дъски с мултимедийни проектори и компютър.

• Детската градина разполага  с богат гардероб от български национални носии, костюми за театрални и други  сценични изяви на децата.

• Детски играчки,  дидактичен и нагледен материал има във всяка  детска група.

• Във всички  групи в детската градина  има оформени мини бибилиотеки  с книги, които периодично се обновяват.

• От учебната 2018/2019 година във филиала на детската градина функционира библиотека с над двеста заглавия, създадена със съдействието на магазини  Икеа и книжарници Orange.