ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Прием

 

❗❗❗ Уважаеми родители, приемът на децата, родени 2020 г., които от месец септември ще постъпят в детска градина, ще се осъществи през м. април 2023 г. Ако желаете Вашето дете да участва в първо класиране за първа група през учебната 2023/2024 година, трябва най-късно до 09.04.2023 г. да попълните електронно заявление в сайта на Община Сливен - Прием в детски заведения. При невъзможност да се справите или ако детето Ви е родено в друг град - заповядайте на място в детската градина като носите Удостоверение за раждане на детето.
❗❗❗От учебната 2023/2024 година в задължително предучилищно обучение влизат децата, родени през 2019 г. Ако Вашето дете, родено 2019 г., все още не посещава детска градина трябва до 09.04.2023 г. да попълните заявление, за да бъде обхванато преди началото на новата учебна година. ❗❗❗