ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

 

Деца от ДГ "Теменуга" - град Сливен по проект "Зелено бъдеще" на Регионална дирекция по горите - град Сливен научиха нови неща за гората и нейните обитатели. Децата вече имат отговори на въпроси като: защо мигрират животните; къде отиват, когато не са при нас; как можем да оцелеем, да се ориентираме и да комуникираме в дивата природа.
Най-важно от всичко обаче е да знаем, колко разнообразен е светът, че ние хората сме само част от него и нямаме силата да се месим в природните закони.