ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

???? Толерантност – това е търпение!
Толерантност – това е милосърдие!
Толерантност – това е добродушие!
Толерантност – това е състрадание!
Толерантност – това е уважение!
Толерантност – това е приятелство!❤
Нека на този ден да бъдем по - търпеливи към хората до нас и около нас!
Да бъдем толерантни към по - различните, да проявим повече внимание и желание за помощ към по - слабите, по -срамежливите и по- безпомощните!
Така ще направим денят по - светъл, красив и спокоен, а на по - различните от нас -
ще помогнем да усетят един усмихнат и подкрепящ ги свят!????