ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Орална профилактика

Уважаеми родители, на 19.10.2023 г. в гр. Сливен се проведе годишният форум на Българския зъболекарски съюз за популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0 – 18 години в Република България. Резултатите от проведените проучвания за денталното здраве на децата са изключително тревожни, тъй като данните за разпространението на зъбния кариес показват много високи стойности. Само 29% от децата на възраст 5-6 години са без кариеси, при 12-годишните относителният дял на здравите деца е 21 %, а при 18- годишните - 8 %. Приблизително 2/3 от децата на 18 години страдат от заболявания на гингивата и пародонта, а всеки четвърти е с един изваден постоянен зъб.
Най-ефикасно средство за предпазване от зъбен кариес при малките деца е силанизацията /запечатване със силанти/, което трябва да се осъществи до две години след пробива на тези постоянни зъби. След силанизация се наблюдава редукция на кариеса на 70-75 %.
Полагането на профилактичното покритие е безболезнено, спестява средства, осигурява здраве на зъба и пълноценно съзъбие. Поставянето на силанти се извършва от лекари по дентална медицина в регистрирани лечебни заведения само след изричното информирано писмено съгласие на родителя/настойника. Не е необходимо да се представя здравна книжка или друга документация, освен коректно да се посочи ЕГН на детето. За безплатно силанизиране родителите могат да заведат децата си при всеки един от денталните лекари в област Сливен, които работят по националната програма. Крайният срок за изпълнението на програмата е 01 декември 2023 г.
Подробна информация и полезни видеоматериали можете да намерите на електронната страница на националната програма: https://oralnaprofilaktika.bg
Орална профилактика – Информационнен сайт за орална профилактика
ORALNAPROFILAKTIKA.BG
Орална профилактика – Информационнен сайт за орална профилактика
Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България ТВОЯТА БЯЛА И КРАСИВА УСМИВКА Безплатен телефон за информация080014546...