ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

новини

Национална телефонна линия за деца - чрез линията децата и възрастните, загрижени за тях, могат да бъдат консултирани и подкрепяни от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенция за социални подпомагане /АСП/. Линията е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на МВР, РУО към МОН и др.