ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

ДГ "Теменуга" - Сливен взе участие  в Националаната научно-практическа конференция  "75 години световна организация ОМЕП: предучилищното образование в България в перспективата на мемждународния педагогически опит", която се проведе от 16 до 18 март 2023 г. в Русе. Пенка Бъчварова - учител в ДГ "Теменуга" - представи  "Позитивен модел на партньорство учител-родител- дете в период на извънредна епидемична обстановка" . Предложеният модел   по своята  същност не е време, прекарано пред екрана на компютъра, а   взаимодействие, при което   се осъществява  партньорство  за  поддържане на емоционален комфорт, доверие и сигурност при прилагане на придобити знания и умения в различна среда и условия на извънредно положение.

.