ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Международна партньорска среща за

споделяне на  добри образователни практики

В периода 14. – 20.02.2019 г. Регионално управление на образованието – Сливен ще бъде домакин на международна партньорска среща по проект на програма „ЕРАЗЪМ +” „I am happy with myself. I love my school” („Аз съм щастлив. Аз обичам училището си“)

(2018 - 1 – ТR01 – KA201 – 058720). В град Сливен ще гостуват 23 участници от 6 партньорски организации от Италия, Испания, Румъния и Турция.

По традиция, по време на гостуването си, участниците в учебната визита ще се срещнат с представители на местната власт: областен управител на област Сливен, кметовете на общините Сливен и Нова Загора, ще посетят ДГ „Теменуга“ – Сливен, ОУ „Димитър Петров“ – Сливен, ПГ по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо Неделчев“ – Сливен, ПГПЗЕ  „Захарий Стоянов“ – Сливен, СУ „Христо Ботев“ – Нова Загора и ПГ по селско стопанство - Нова Загора. Своя музикален талант, с поздрав към гостите, ще покажат ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Сливен, а ученици от ОУ "Хаджи Димитър" - с. Бяла ще представят урок по английски език, подготвен от тях.

В рамките на визитата участниците ще се запознаят с добри практики в използването на креативни методи и различни ресурси в работата с деца и ученици, за да се въвлекат в по-голяма степен децата в образователния процес.

Целта на проекта е да се направи оценка на действащите в момента политики за превенция на отпадането на учениците и задържането им в класните стаи, да се обмени опит между партньорите, да се споделят успешни практики, да се организират обучителни дейности за учителите за приложение на творчески методи на преподаване.

В края на проекта да се направят предложения и препоръки за политики и мерки по превенцията и ограничаването на отпадането на учениците от училище.

Координираща организация и основен бенефициент по проекта е Средно училище „Осман Гази“ – гр. Коня, Република Турция.