ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Група „Буратино“ участва активно в ПП „Утринна приказка“ - адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина.

Всяка сутрин родители с трепет влизат в групата, за да прочетат приказка на децата, да ги зарадват и заинтригуват.

Четенето на приказки превръща ежедневните взаимодействия на децата във възможност да научават и разбират човешките взаимоотношения, във възможност за преодоляване на първичните страхове и несигурност.