ДГ Теменуга
Детска градина в град Сливен

Обществен съвет

Във връзка с изпълнение на чл. 265 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.2 и чл.3 от Правилника за създаването, устойството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - МОН от 27.09.2016 г. към ДГ "Теменуга" - Сливен е създаден и функционира Обществен съвет.

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Пенева  - родител на дете от Втора А група

ЧЛЕНОВЕ: Ина Николова - главен експерт в Дирекция ОКВО в Община Сливен - представител на Община Сливен

                Деяна Георгиева -  родител на дете от Четвърта А група

                Жени Кънева - родител на дете от Четвърта Б група

                Мария Желева - родител на дете от Третаа Б група

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Здравка Кателиева - главен експерт в отдел "Социални дейности" в Община Сливен -  представител на Община Сливен

Веселина Георгиева - Геренова - родител на дете от Четвърта А група

Гергана Бързулева - Гашева - родител на дете от Трета А група

Люба Вичева - родител на дете от Четвърта Б група

Гергана Димитрова - родител на дете от Трета Б група